Oferowana przez nas obsługa kadrowa to m.in.:
 • przygotowywanie pełnej dokumentacji związanej z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników na umowę o pracę, umowę zlecenie, umowę o dzieło
 • prowadzenie teczek osobowych pracowników
 • wystawianie świadectw pracy
 • prowadzenie ewidencji urlopów – ustalanie ich wymiarów i limitów
 • ewidencja innych nieobecności pracowników – zwolnień lekarskich itd.
 • kontrolowanie terminów związanych ze szkoleniami BHP i badaniami lekarskimi
 • bieżące doradztwo


  W ramach obsługi płacowej oferujemy następujące usługi:
 • tworzenie comiesięcznych list płac pracowników
 • przygotowywanie rachunków do umów zlecenia/o dzieło
 • sporządzanie miesięcznych kalkulacji podatku dochodowego od wynagrodzeń (PIT-4)
 • sporządzanie deklaracji dochodów pracowników (PIT 11)
 • przygotowanie deklaracji na potrzeby ZUS-u
 • Występowanie o A1
 • kompletowanie dokumentów zgłoszeniowych pracowników
 • reprezentowanie pracodawców przed takimi instytucjami jak ZUS, PIP
 • sporządzanie i wysyłanie deklaracji PFRON
 • bieżące doradztwo


NK Investment Sp. z o.o. - Centrum Wsparcia Biznesu, Wełniany Rynek 12 lok. 4, 66-400 Gorzów Wlkp.
Copyright © 2007-2012 Systemy Komputerowe ADAMNA - Wszelkie prawa zastrzeżonestat4u